W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Kos. Kontakt: zespol.sds@kolo.pl, tel. 63 26-28-180, . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole odpowiada Iwona Kos, zespol.sds@kolo.pl, tel.63 26-28-180, .

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole pozbawiony jest wszelkich barier architektonicznych, posiada udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym na terenie placówki:

1. Przed wejściem do budynku zamieszczona tablica z nazwą instytucji, kierująca do siedziby ŚDS.

2. Plac przed budynkiem umożliwiający zaparkowanie i bezpieczne dotarcie osoby niepełnosprawnej do budynku.

3. Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku przy wejściu głównym ŚDS, od ul. Wschodniej wraz z poręczą zewnętrzną.

4. Wejście wyłożone płytkami o powierzchni chropowatej.

5. Brak progów.

6. Wycieraczka przymocowana do podłoża, stabilna.

7. Domofon przy wejściu głównym (zewnątrz i wewnątrz) umiejscowiony na wysokości 120cm.

8. Podajnik do dezynfekcji rąk zamieszczony na wysokości 100cm.

9. Drzwi zewnętrzne, wewnętrze o odpowiedniej szerokości 90cm.

10. Przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami.

11. Ciągi komunikacyjne wolne od przeszkód, bezprogowe.

12. Toaleta/łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych (parter i I piętro) tj. przestrzeń manewrowa, uchwyty składane  i poręcz przy WC, umywalce, natrysk bezprogowy, odpowiednia wysokość montażu umywalki, lustra, WC, miejsce na nogi pod umywalką, powierzchnia podłogi antypoślizgowa, wolnostojące lekkie krzesełko prysznicowe, podpórka, toalety odpowiednio opisane i oznakowane piktogramem.

13. Schody wewnętrzne, proste, bez nosków, z poręczą wewnętrzną, oznaczone krawędzie na schodach taśmą kontrastową (czarno-żółty kolor).

14. Schodołaz umożliwiający przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym na piętro budynku.

15. Pracownicy przeszkoleni w zakresie obsługi schodołazu.

16. Pomieszczenia, pracownie wyposażone w meble, sprzęt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. odpowiednia wysokość mebli, możliwość podjechania wózkiem i inne.

ŚDS w Kole zapewnia swoim usługoodbiorcom (psychika, intelekt) odpowiednią obsługę w przyjaznym otoczeniu, organizację przestrzeni:

1. Przestrzeń zewnętrzna – przyległy plac z ogródkiem, miejsce wycieszenia, spotkań integracyjnych, meble ogrodowe drewniane i plastikowe  z oparciem, plac wyłożony kostką brukową.

2. Przestrzeń wewnętrzna – miejsce wyciszenia w Sali Doświadczania Świata, wyposażonej w łóżko wodne, pufy piankowe, fotele i inne przyrządy terapeutyczne służące wyciszeniu i relaksacji, w innych pomieszczeniach wersalki, fotele z wysokim oparciem, zagłówkiem, zagłówek naścienny (z odpowiednimi atestami).

W budynku znajduje się informacja (wizualna) dotycząca rozkładu pomieszczeń. 

Każde pomieszczenie oznaczone: nazwa pracowni, numer sali, piktogram określający w sposób obrazkowy funkcję danego pokoju.

Placówka zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji z budynku osobom z niepełnosprawnościami.

Brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych, tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.